Τοπική Ιστορία

Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας: «Ένας μεταξοσκώληκας θυμάται»

Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας: «Ένας μεταξοσκώληκας θυμάται»

Η διδακτική αξιοποίηση της τοπικής ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο καθιερώθηκε επίσημα με το νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ του μαθήματος της ιστορίας. Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται εκεί: Με τον όρο «τοπική ιστορία» εννοούμε τη συνολική (κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και πολιτική) ιστορία ενός συγκεκριμένου τόπου, σε συσχετισμό με την ιστορία του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου στον οποίο ευρίσκεται (επαρχία, νομός, γεωγραφικό […]

Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας: «Σουφλιώτικη Αρχιτεκτονική και Εκπαιδευτική κληρονομιά»

Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας: «Σουφλιώτικη Αρχιτεκτονική και Εκπαιδευτική κληρονομιά»

  Στα πλαίσια της προσπάθειάς τους να προσεγγίσουν την  Τοπική Ιστορία μέσα από την Ευέλικτη Ζώνη, οι μαθητές της Ε1 τάξης του 1ου Δ.Σ. Σχολείου, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013 – 2014, ασχολήθηκαν με την πλούσια Σουφλιώτικη αρχιτεκτονική και εκαπιδευτική κληρονομιά.  Η ενασχόληση των μαθητών με τη συγκεκριμένη έρευνα τους παρείχε τη δυνατότητα […]