Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Το αμπέλι»

Στα πλαίσια της ενασχόλησής τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέσω της Ευέλικτης Ζώνης, οι μαθητές της Δ2 τάξης ασχολήθηκαν, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2012 – 2013, με τη εκπόνηση σχετικού προγράμματος για το αμπέλι. Ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός Αλεξούδης Ιωάννης Advertisements