Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας: «Ένας μεταξοσκώληκας θυμάται»

Η διδακτική αξιοποίηση της τοπικής ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο καθιερώθηκε επίσημα με το νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ του μαθήματος της ιστορίας. Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται εκεί: Με τον όρο «τοπική ιστορία» εννοούμε τη συνολική (κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και πολιτική) ιστορία ενός συγκεκριμένου τόπου, σε συσχετισμό με την ιστορία του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου στον οποίο ευρίσκεται (επαρχία, νομός, γεωγραφικό διαμέρισμα)». Ο ορισμός αυτός και η ανακαλυπτική διάθεση των μαθητών της ΣΤ1 τάξης να γνωρίσουν την ιστορία του Σουφλίου, μας έδωσαν το έναυσμα, μετά από διαλογική συζήτηση, να διαλέξουμε μέσα από ένα πλούσιο θεματολόγιο και να ασχοληθούμε με τα ήθη και έθιμα του τόπου μας, την ενδυμασία και τον καλλωπισμό, τα παραδοσιακά παιχνίδια και την παραδοσιακή τροφή των Σουφλιωτών.

ΕΝΑΣ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑΣ ΘΥΜΑΤΑΙ

Αρέσει σε %d bloggers: