Δράση Τ4Ε (2014 – 2015): «Ευρώπη, η γειτονιά μας.»

Η εργασία έλαβε χώρα στα πλαίσια του μαθήματος της γεωγραφίας και στόχευε στο να γνωρίσουν καλύτερα τη γειτονιά μας, την Ευρώπη, τα κράτη, τον πολιτισμό και την ιστορία της Ευρώπης και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα των λαών της μέσα από μια ενεργητική πορεία προς τη μάθηση (Διερευνητικό – ανακαλυπτικό μοντέλο).
Οι μαθητές αγαπούν ιδιαίτερα τη γεωγραφία, έχουν αρκετές γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τους λείπει η ικανότητα να ασχολούνται με την υλοποίηση προγραμμάτων. Έτσι δημιουργήσαμε και με τη δική μου συνδρομή, τις απαραίτητες δραστηριότητες για να στηρίξουμε το πρόγραμμα. Επιδόθηκαν – κυρίως – σε εξερεύνηση, με βάση συγκεκριμένα Φύλλα Δραστηριοτήτων και αφού άντλησαν πληροφορίες από το διαδίκτυο για τα θέματα που είχαν επιμεριστεί τις κατέγραψαν.

Αλεξούδης Ιωάννης

Εκπαιδευτικός του 1ου Δ.Σ. Σουφλίου

ΕΥΡΩΠΗ, Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ

Αρέσει σε %d bloggers: